Elállási nyilatkozat  Vargáné Nagy Judit termékek forgalmazója,

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Vargáné Nagy Judit E.V

(cím: 4130 Derecske, Akácfa u. 41. e-mail: mindenamioutlet@gmail.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

......................................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ..................................................................

A fogyasztó(k) neve: .............................................................................................

A fogyasztó(k) címe: .............................................................................................

A vételárat az alábbi bank számlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

..........................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

.............................................................................................

Kelt